Kadra

 

 

 

Przedstawiamy kadrę Ogrodu Jordanowskiego Nr 2 w Poznaniu.

 

 

 

 

 

 

Dariusz Cichoń

 

mgr wychowania fizycznego

nauczyciel mianowany

trener tenisa

 

Dyrektor Ogrodu

 

 

Agnieszka Szcześniak

 

Agnieszka Szcześniak

 

 

mgr sztuki – Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

 

nauczyciel mianowany

 

 

Katarzyna Szydłowska

 

Katarzyna Szydłowska

 

 

mgr wychowania fizycznego – AWF w Poznaniu

 

nauczyciel mianowany

 

 

 

 

 

Radosław Tasarz

 

Radosław Tasarz

 

 

mgr wychowania fizycznego i resocjalizacji – Uniwersytet Szczeciński

 

nauczyciel kontraktowy

 

 

 
Agnieszka Koper

 

 

mgr filologii polskiej

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

 

 

Łukasz  Schalotte

 

 

mgr wychowania fizycznego – AWF w Poznaniu

 

nauczyciel kontraktowy

 

 

 

 

 

 

Ireneusz Zawal

 

Ireneusz Zawal

 

 

mgr wychowania fizycznego

 

nauczyciel dyplomowany

 

 

 

Do góry strony